Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele. Z tego obowiązku zwolnione są: dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.