Dziś Ola i Laura poprowadziły bardzo dobre spotkanie na ważny temat:
"Relacja z Bogiem i drugim człowiekiem".
Najważniejsze myśli:
- Żaden człowiek nie jest w stanie zapełnić nam pustki po Panu Bogu.
-
Żadna relacja nie może być trwała, jeśli nie ma w niej Boga.
- Nie możemy stawiać żadnej relacji ani żadnej osoby, nawet tej, którą bardzo kochamy wyżej od Pana Boga, bo tylko On jest w stanie zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby!

Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie prowadzącym i wszystkim uczestnikom!!!
ks. Wojsław