Podziękowania dla księdza Henryka

W niedzielę 17 września o godzinie 11.00 odbyły się parafialne dożynki. Podczas mszy świętej modliliśmy się także w intencji księdza prałata Henryka Błaszczyka, który niebawem wyruszy do pracy na Ukrainie. W czasie kazania wspominał on swoje pierwsze chwile w Klebarku, a także zmiany jakie miały miejsce w czasie jego pracy najpierw jako administrator parafii, a potem proboszcz. Wyraził też słowa podziękowania wielu osobom, które były dla niego pomocą w tym okresie oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Po mszy świętej była także okazja do rozmowy z ks. Henrykiem i wyrażenia mu wdzięczności.