VI Niedziela Zwykła (11.02.2018)

1. Dziś przypada światowy dzień chorego. Po błogosławieństwie będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Osoby poważnie chore i starsze, którą chcą przyjąć sakrament chorych, proszę, aby pozostały w świątyni na celebrację tego sakramentu.

2. Zgodnie z zapowiedzią dziś na mszy świętej o godz. 11.00 małżonkowie będą mogli odnowić przysięgę małżeńską.

3. Ofiary złożone na tacę w ostatnią niedzielę na sfinansowanie ekranu wyniosły 2.065 zł. Także pewne małżeństwo z Klebarka Małego ofiarowało na ten cel 3.000 zł. Wszystkim Parafianom za każdą ofiarę składaną na potrzeby parafii serdecznie dziękuję.

4. W najbliższą środę rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18.00. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
Gorzkie Żale – w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00;
Droga Krzyżowa – w piątki o 17.30.

5. Na prośbę parafian mieszkających w Skajbotach i Mokinach, a także po zasięgnięciu opinii Rady Parafialnej od Wielkiego Postu, czyli od przyszłej niedzieli ulega zmianie porządek mszy świętych w niedzielę. Msze św. w Klebarku o godz. 9.00 (bez zmian) i o 12.00. Msza św. w Skajbotach lub Mokinach o godz. 10.30.

6. W najbliższą sobotę po mszy św. (ok. 18.30) odbędzie się pierwsze spotkanie naszej parafialnej wspólnoty „Laboratorium Wiary”. Temat spotkania: „Duch Święty w życiu Kościoła i chrześcijanina”.

7. Poszukujemy lekkiej pracy fizycznej dla młodej Ormianki, która ma ciężko chorego męża.