XIV Niedziela Zwykła (08.07.2018)

1. Kilka ogłoszeń gospodarczych na półmetku roku. Z radością informuję, że w miejscu, po skradzionym w tym roku krzyżu obok Cmentarza Północnego stoi już nowy piękny krzyż. W ostatnim czasie zakupiliśmy do naszego kościoła kapę i welon, zostały także zakupione i wymienione żarówki LED w pozostałych czterech żyrandolach. Ogólny koszt tych zakupów ok. 2.000 zł.
W najbliższym czasie czeka nas jeszcze wymiana zniszczonego krzyża przy bocznym wejściu do kościoła oraz malowanie ogrodzenia obu cmentarzy. Bardzo serdecznie proszę i jednocześnie dziękuję za wnoszone opłaty za groby. Koszty wywozu śmieci, koszenia trawy, a obecnie także naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez spadające podczas ostatnich nawałnic konary są wysokie.
Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jeszcze w tym roku na skarpie świątyni zostanie zamontowana naziemna elektrownia fotowoltaiczna. Koszt 270.000.
W ostatnim miesiącu otrzymaliśmy 15.000 z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie projektu remontu dachu plebanii. W ostatnim tygodniu uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na usunięcie 6-ciu całkowicie uschłych drzew. Koszt wycięcia to ok. 3.000 zł.
Miesięczne dochody parafii z tacy nie przekraczają kwoty 3.000 zł., co po odjęciu opłat na rzecz Kurii i Seminarium, daje kwotę ok. 2.300 zł. Stałe miesięczne koszty (energia elektryczna, woda, wywóz śmieci) to minimum 1.000 zł. Dlatego tym goręcej dziękuję za wszystkie ofiary. Dziękuję także za pomoc tym którzy troszczą się o wystrój i porządek w kościele i jego otoczeniu.

2. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego. Obok Gościa jest wyłożona książka, pt.: „Trafiona przez piorun” Tekst traktuje o dobrze udokumentowanym zdarzeniu z 1995 roku. Gloria Polo jest Kolumbijką, dentystką. Wskutek uderzenia pioruna przez kilka dni znajdowała się w stanie śmierci klinicznej. Przy życiu podtrzymywały ją urządzenia medyczne. Jej siostra, która też jest lekarzem, domagała się, by podtrzymywać ją przy życiu. Podczas śpiączki Gloria Polo znajdowała się po drugiej stronie rzeczywistości. Książka jest zapisem tych doświadczeń. Książkę można pożyczyć, przeczytać i zwrócić na półeczkę lub przekazać kolejnej osobie.