XVII Niedziela zwykła (29.07.2018)

1. Zapowiedzi przedślubne: Łukasz Rybiński, kawaler zam. w Mokinach Paulina Gwiazda, panna zam. w Olsztynie. Zapowiedź II-ga.

2. W liturgii minionego tygodnia wspominaliśmy św. Krzysztofa. Dziś po każdej mszy św. poświęcenie pojazdów na parkingu przy figurze Matki Bożej.

3. Ofiary zebrane dziś na tacę są przeznaczone na konserwację katedry we Fromborku.

4. Nowy numer Gościa Niedzielnego wyłożony na półce przy ambonie – koszt 5 zł. Natomiast w kruchcie głównego wejścia są wyłożone książki o tematyce religijnej. Książki są za darmo. Proszę brać i czytać!