O parafii

Pierwszy kościół zbudowano w Klebarku Wielkim prawdopodobnie po 1400, a w 1420 przybył tu nowy proboszcz Georg Hese objął parafię po poprzedniku Jakubie Rogenschutzu. W XV wieku, podczas wojny trzynastoletniej, wieś uległa całkowitemu zniszczeniu (w 1455 zniszczyli ją Krzyżacy pod wodzą Jerzego von Schlibena), ale kościół ocalał.

Obecny kościół parafialny pochodzi z 1892 (proj. Fritz Heitmann). Jest to trójnawowa halowa budowla w stylu neogotyckim z wyodrębnionym prezbiterium. Zachowały się w nim krzyżowo-żebrowe sklepienia, zegar na wieży z 1895, ława gdańska z XVII wieku, neogotycka ambona, granitowa chrzcielnica oraz organy z końca XIX wieku.

W 2002 roku w kościele umieszczono Relikwie Świętego Krzyża, które Archidiecezji Warmińskiej podarował Jan Paweł II. Od tego roku kościół jest Archidiecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego.