I rok Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Klebarku Wielkim (październik 2020)