28. Niedziela zwykła (B)


Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”. (Mk 10, 17-30)

Czy to mi się opłaca? Pragmatyzm wkrada się także w nasze życie religijne. Rozważamy, co mi da ewentualna znajomość z Jezusem. Jakie korzyści będę miał z tego, że pozostanę wierny wartościom Ewangelii? Czy przypadkiem na tym więcej nie stracę, niż zyskam? Może lepiej trzymać Jezusa na dystans, bez szczególnie zażyłego z Nim związku. W wielu przypadkach znajomość z Nim mogłaby nawet zaszkodzić. Bohaterowie spotykający Jezusa w dzisiejszej Ewangelii borykają się z podobnymi problemami. Bogaty młodzieniec zwątpił, nie dał rady, zostawił Jezusa i Jego wymagania, odszedł zasmucony. Św. Piotr nieco zirytowany wylicza Mistrzowi, ile wyrzeczeń kosztuje Go bycie uczniem Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. I co z tego mamy? Czy było warto? A Pan Jezus tak,  jak kiedyś, tak i dziś spokojnie i z miłością zapewnia, że z Nim zyskamy stokroć więcej niż się spodziewamy.

 1. Dziś Dzień Papieski. W całej Polsce zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży z uboższych rodzin.
 2. Po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 3. Zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. W dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 4. W najbliższą sobotę w ramach XX. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w naszej świątyni o godz. 12.00 koncert w wykonaniu Chóru JUBILUS z Warszawy. Zapraszamy.
 5. następną niedzielę (17.10) w ramach ogólnopolskiej akcji modlitewnej w intencji Synodu Biskupów po mszy świętej o 12.30 procesja różańcowa.
 6. Serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty na konto parafii w ostatnim tygodniu (3.000). Jak już niektórzy z nas wiedzą otrzymaliśmy dwa rachunki za energię elektryczną z wyrównaniem za poprzedni sezon grzewczy na łączną kwotę ponad 9.000 zł. Dodać należy, że gdyby nie instalacja fotowoltaiczna rachunek przekroczyłby 30.000 zł. Po pierwszym roku korzystania z instalacji grzewczej już wiemy, że koszt ogrzewania kościoła wyniesie w całym sezonie wyniesie 20.000 zł. Z uwagi na fakt, że inwestycja była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej obowiązuje nas 5 letni okres trwałości, czyli konieczność produkcji ciepła musi osiągnąć zakładaną wartość wskaźnika 80 MWht. Zatem w następną niedzielę, a później w każdą drugą niedzielę miesiąca ofiary będą przeznaczone na ogrzewanie świątyni.
 7. Obok Gościa Niedzielnego są wyłożone kartki na „wypominki” oraz na msze św. za zmarłych. Podobnie jak w latach ubiegłych, proszę zapisać wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do soboty), w którym chcemy, aby odczytane były imiona naszych zmarłych
 8. W sobotę za dwa tygodnie (23.10) planujemy grabienie liści na cmentarzu i przy kościele.

27. niedziela zwykła (3.10.2021)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 2-16)

 1. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 2. W liturgii tego tygodnia wspominamy:
  • w poniedziałek (4.10) – św. Franciszka z Asyżu
  • we wtorek (5.10) – św. Faustynę Kowalskiej;
  • w czwartek (7.10) – MB. Różańcową oraz I czwartek miesiąca
 3. W najbliższą sobotę po mszy świętej o godz. 18.00 film o kard. Stefanie Wyszyńskim, pt.:  „Prymas. Trzy dni z tysiąca”.
 4. W następną niedzielę (10.10) w ramach Dnia Papieskiego tradycyjna zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.
 5. Także w przyszłą niedzielę po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 6. Polecamy „Gościa Niedzielnego”, w którym między innymi piękne świadectwa na temat osobistego doświadczenia mocy modlitwy różańcowej i wiele innych ciekawych informacji z życia Kościoła na świecie, w Polsce i na Warmii.

26. Niedziela zwykła (26.09.2021)

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

 1. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam, Drodzy Parafianie, za przygotowanie dożynkowych i odpustowych uroczystości, za wspaniałe wieńce i kosze dożynkowe, za upieczone ciasta, przygotowanie grilla i wszystkie wspaniałe dary. Dziękuję Straży Pożarnej, a także dzielnej ekipie, którą przez całą niedzielę obsługiwała stoiska z ciastami i kiełbaskami. Dziękuję też za wszystkie ofiary złożone podczas kiermaszu na kwiaty i ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy prawie 1.600 zł.
 2. Wczoraj w duchu dziękczynienia za beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego nawiedziliśmy sanktuarium Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym. Dziękuję za ten dobry czas wspólnej modlitwy i refleksji.
 3. Dziś po mszy świętej o 12.30 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 4. W najbliższy piątek (1.10) o godz. 4.00 wyruszamy z pielgrzymką autokarową do Krakowa. Prosimy (kto tego nie uczynił) o wpłaty i podanie numeru PESEL (ubezpieczenie). Na wyjazd wraz ze smartfonem zabierzmy słuchawki. Przydadzą się przy zwiedzaniu muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Z uwagi na pielgrzymkę w piątek msza święta o godz. 16.30. W sobotę, jak zawsze o 18.00. Wspólne nabożeństwa różańcowe rozpoczniemy w poniedziałek. Dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30.
 6. Polecam „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Zabierajmy i rozważajmy też słowo Boże. Z wiarą, że to co wylosujemy, może być rzeczywiście Słowem Boga, która do nas kieruje.

Odpust, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego


Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. (J 3,13-17)

„Modliłem się o zdrowie, abym mógł dokonywać wielkich rzeczy; zostało mi dane kruche zdrowie, abym mógł czynić dobre rzeczy.
Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy; otrzymałem ubóstwo po to, abym mógł stać się mądrzejszy.
Prosiłem o siłę, aby ludzie mnie podziwiali i chwalili; otrzymałem słabość po to, abym czuł, że Bóg mi jest zawsze potrzebny.
Prosiłem o wiele rzeczy, po to, abym mógł cieszyć się życiem; otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wieloma rzeczami. 
Nie otrzymałem niczego z tego, o co prosiłem, ale otrzymałem wszystko, co było mi potrzebne.”
Panie, proszę Cię, daj mi to, co potrzebne, aby stać się Twoim naśladowcą. Naucz mnie, Panie, brać mój krzyż na ramiona i kroczyć Twoją drogą, abym umiał tracić swoje życie tu na ziemi i mógł się cieszyć prawdziwą radością życia w Twoim Królestwie.

 1. Główne uroczystości ku czci Krzyża Świętego połączone z parafialnymi dożynkami na mszy świętej o godz. 11.00. Po mszy świętej procesja eucharystyczna wokół kościoła, po której odśpiewamy Hymn „Te Deum” dziękując za plony i wszystkie Boże dary. Po mszy świętej, grill, ciasto, herbata i dalsze wspólne świętowanie.
 2. Dziękuję ks. prof. Marcinowi Wysockiemu za słowo Boże. Dziękuję Wam, Drodzy Parafianie za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, za prace porządkowe, za wspaniałe wieńce i kosze dożynkowe, za upieczone ciasta, przygotowanie grilla i wszystkie wspaniałe dary. I serdeczna prośba: nie spieszmy się do domów, skosztujmy ciasta, pobądźmy ze sobą, to świetna okazja, by poznać się lepiej, byśmy jako parafia stawali się wspólnotą.
 3. Dziś w ostródzkim amfiteatrze Koncert Ewangelizacyjny „…by świat usłyszał”. Wystąpią Gabi Gąsior z zespołem „Holy Noiz” oraz „Wyrwani z Niewoli”. Początek o godzinie 17:00. Wstęp wolny.
 4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach w ciągu tygodnia:
  – w środy Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy ;
  – w czwartki spotkania wspólnoty św. Józefa, godz. 20.00;
  – w piątki Adoracja Najświętszego Sakramentu i relikwii Krzyża Świętego godz. 17.00-18.00.
 5. W najbliższą sobotę (25.09) udajemy się z pielgrzymką samochodową do Stoczka Klasztornego. Zbiórka pod kościołem o godz. 9.00.
 6. Także w sobotę po mszy świętej ok. godz. 18.30 spotkanie Laboratorium wiary. Czytamy i rozważamy Dzieje Apostolskie (rozdz. 3-4). Zapraszamy!
 7. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o 12.30 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 8. W następną sobotę (1.10) o godz. 4.00 spod naszego Kościoła wyruszamy do Krakowa. Prosimy o wpłaty i podanie numeru PESEL (ubezpieczenie).
 9. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego. W którym wspomnienie o ks. prof. Marianie Borzyszkowskim, wspaniałym duszpasterzu, który w swoich działaniach duszpasterskich wyprzedzał epokę.