A.D. 2020 – Podsumowanie roku

1. Koniec i początek Nowego roku to naturalny czas podsumowań i zestawień. Oczywiście dla chrześcijanina najważniejszy jest bilans duchowy: Jaki duchowo był miniony rok dla mnie? Nie w złotówkach i liczbach, ale w człowieczeństwie i w wierze. Co dzisiaj mówi moje sumienie? Jak wykorzystałem te ostatnie dwanaście miesięcy? Czy i na ile zbliżyłem się do Boga.

2. Miniony rok z uwagi na epidemię na całym świecie pod wieloma względami był inny. W ujęciu statystycznym, patrząc przez kancelaryjne księgi, można wskazać konkretne liczby:
– 30 chrztów (podobnie jak w 2019);
– 23 zmarłych (prawie dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich);
– 4 (tylko!) nowe małżeństwa;
– 26 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania;
– 7-ro dzieci w mniejszych grupach lub indywidualnie przystąpiło
do I-szej Komunii świętą.

3. Ważnym wydarzeniem minionego roku było powstanie Domu Formacyjnego dla kleryków olsztyńskiego i elbląskiego seminarium. Choć  z założenia formacja do kapłaństwa na tym wstępnym etapie ma być czasem rozeznania i wniknięcia w głąb własnego serca i pewnej izolacji od świata, klerycy są częścią parafii i uczestniczą w jej życiu parafii (niedzielna liturgia, spotkania formacyjne „Laboratorium wiary”, pomoc w pracach porządkowych).

4. W tym roku z uwagi na epidemię i konieczność kwarantanny ilość spotkań duszpasterskich była ograniczona. Udało się zorganizować przy niezłej frekwencji tradycyjne obchody Nocy Świętojańskiej, pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Nie było już jednak możliwe zorganizowanie wieczoru patriotycznego i wspólnego kolędowania i sotkań formacyjnych w ramach „Laboratorium wiary”.
Mimo tych obiektywnych trudności staramy się podtrzymywać kontakt wykorzystując dobrodziejstwo nowych technologii (strona internetowa, transmisje Liturgii i homilii na kanale YouTube, parafialna grupa na Whatsupp’ie).
Najszybciej jak to będzie możliwe, wrócimy do spotkań naszych wspólnot: Żywego Różańca, Laboratorium wiary, wspólnoty młodzieżowej Jogging za Jezusem. Cieszymy się z powstania modlitewno-formacyjnej wspólnoty męskiej.

5. Na rzeczywistość parafii składają się także sprawy materialne. Miniony rok był czasem ogromnego wysiłku finansowego. Z ważniejszych inwestycji wymienić należy:
– instalacja ogrzewania Kościoła (680 tyś zł)
– remont dachu i malowanie elewacji plebanii (195 tyś zł)
– remont dachu wieży kościoła (7,5 tyś zł).
Wkład własny parafii we wszystkie inwestycje przeprowadzone w tym roku wyniósł ok. 205 tyś. zł. Do spłaty pozostało nam 26 tyś. zł.

6. To naprawdę dzieło Bożej Opatrzności, że pomimo pandemii i innych trudności udało się wszystkie zaplanowane inwestycje szczęśliwie doprowadzić do końca. To Boże błogosławieństwo bardzo konkretnie objawiało się przez Was, Kochani Parafianie. Dziękuję za każde wsparcie, za hojne ofiary składane na tacę i wpłacane na konto, które pozwoliły na bieżąco regulować wszystkie należności. Równie gorąco dziękuję za ogrom wykonanej pracy w ciągu całego roku przy kościele, seminarium i na cmentarzu.

7. Za nami 2020 rok. Trudny czas: izolacji, samotności, choroby, nieraz śmierci bliskich. Czas odsłanianych grzechów ludzi Kościoła. Przed nami nowy 2021 rok. Czas odnowy: odbudowy relacji z Bogiem, Kościołem, z drugim człowiekiem. Kościół to wspólnota. Troska o Kościół, to troska o budowanie relacji. To teraz najważniejsze zadanie.

8. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. To Słowo to osobowa miłość, to wcielony Bóg, który przyszedł na świat, to znaczy do mnie, do mnie osobiście: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał”.
Panie, powierzamy Ci naszą parafię, nasze rodziny, wszystkie nasze relacje: z Tobą i drugim człowiekiem. Ty sam odnawiaj je swoją łaską. Daj nam już tu na ziemi doświadczyć prawdziwej wspólnoty miłości i wiary. Święty Józefie Opiekunie Kościoła świętego módl się za nami!