12. Niedziela zwykła (20.06.2021)

 1. W naszym województwie trwa akcja zbierania podpisów pod inicjatywą „Stop In vitro”. Stanowisko Kościoła, wielokrotnie wyrażane przez Stolicę Apostolską dotyczące procedury in vitro jest jednoznacznie negatywne. Wynika ono przede wszystkim z faktu, że w procedurze in vitro ceną za urodzenie jednego zdrowego dziecka jest unicestwienie kilku innych ludzkich embrionów, które giną w trakcie procedury lub są zamrażane.
 2. Od dziś wygasa dyspensa (zwolnienie) od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Módlmy się za wszystkich naszych parafian, aby udział w niedzielnej mszy świętej był nie tylko obowiązkiem, ale doświadczeniem prawdziwej radości i mocy spotkania z żywym Bogiem.
 3. Zakończyliśmy modernizację ujęcia wody na cmentarzu. Została zainstalowana nowoczesna pompa, wymieniona instalacja elektryczna nowe zabezpieczenie i sterowanie. Koszt wyższy niż pierwotnie zakładaliśmy – 4.500 zł.
 4. W czwartek 24.06 Uroczystość Narodzenia świętego Jana. Msza święta o godz. 20.00. Po mszy świętej montaż słowno-muzyczny przygotowany na 100 r. urodzin Jana Pawła II do słów Tryptyku Rzymskiego w wykonaniu p. Aleksandry Krasowskiej. Następnie procesja z figurą i z pochodniami do jeziora, krótka modlitwa o dobre i bezpieczne wakacje i biesiada przy ognisku.
 5. W piątek zakończenie roku szkolnego. Msza święta dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże na czas wakacji o godz. 8.00.
 6. W sobotę Laboratorium wiary. Czytamy i rozważamy 1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian (rozdz. 13-14).
 7. Zachęcam do wartościowej lektury
  – W Gościu Niedzielnym, m.in. o tym jak opiekować się osobami dotkniętymi demencją i chorobą Alzheimera, o apostazji, relacjach polsko-niemieckich
  – „Miłujcie się” o doświadczeniu osób, którzy przeżyli śmierć kliniczną.
  – Jest także nowy numer „Małego Gościa”