Pielgrzymka do Stoczka Klasztornego

W podziękowaniu za beatyfikację ks. Prymasa kard Stefana Wyszyńskiego