27. niedziela zwykła (3.10.2021)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 2-16)

 1. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 2. W liturgii tego tygodnia wspominamy:
  • w poniedziałek (4.10) – św. Franciszka z Asyżu
  • we wtorek (5.10) – św. Faustynę Kowalskiej;
  • w czwartek (7.10) – MB. Różańcową oraz I czwartek miesiąca
 3. W najbliższą sobotę po mszy świętej o godz. 18.00 film o kard. Stefanie Wyszyńskim, pt.:  „Prymas. Trzy dni z tysiąca”.
 4. W następną niedzielę (10.10) w ramach Dnia Papieskiego tradycyjna zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.
 5. Także w przyszłą niedzielę po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 6. Polecamy „Gościa Niedzielnego”, w którym między innymi piękne świadectwa na temat osobistego doświadczenia mocy modlitwy różańcowej i wiele innych ciekawych informacji z życia Kościoła na świecie, w Polsce i na Warmii.