28. Niedziela zwykła (10.10.2021)


Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”. (Mk 10, 17-30)

Czy to mi się opłaca? Pragmatyzm wkrada się także w nasze życie religijne. Rozważamy, co mi da ewentualna znajomość z Jezusem. Jakie korzyści będę miał z tego, że pozostanę wierny wartościom Ewangelii? Czy przypadkiem na tym więcej nie stracę, niż zyskam? Może lepiej trzymać Jezusa na dystans, bez szczególnie zażyłego z Nim związku. W wielu przypadkach znajomość z Nim mogłaby nawet zaszkodzić. Bohaterowie spotykający Jezusa w dzisiejszej Ewangelii borykają się z podobnymi problemami. Bogaty młodzieniec zwątpił, nie dał rady, zostawił Jezusa i Jego wymagania, odszedł zasmucony. Św. Piotr nieco zirytowany wylicza Mistrzowi, ile wyrzeczeń kosztuje Go bycie uczniem Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. I co z tego mamy? Czy było warto? A Pan Jezus tak,  jak kiedyś, tak i dziś spokojnie i z miłością zapewnia, że z Nim zyskamy stokroć więcej niż się spodziewamy.

  1. Dziś Dzień Papieski. W całej Polsce zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży z uboższych rodzin.
  2. Po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
  3. Zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. W dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
  4. W najbliższą sobotę w ramach XX. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w naszej świątyni o godz. 12.00 koncert w wykonaniu Chóru JUBILUS z Warszawy. Zapraszamy.
  5. następną niedzielę (17.10) w ramach ogólnopolskiej akcji modlitewnej w intencji Synodu Biskupów po mszy świętej o 12.30 procesja różańcowa.
  6. Serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty na konto parafii w ostatnim tygodniu (3.000). Jak już niektórzy z nas wiedzą otrzymaliśmy dwa rachunki za energię elektryczną z wyrównaniem za poprzedni sezon grzewczy na łączną kwotę ponad 9.000 zł. Dodać należy, że gdyby nie instalacja fotowoltaiczna rachunek przekroczyłby 30.000 zł. Po pierwszym roku korzystania z instalacji grzewczej już wiemy, że koszt ogrzewania kościoła wyniesie w całym sezonie wyniesie 20.000 zł. Z uwagi na fakt, że inwestycja była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej obowiązuje nas 5 letni okres trwałości, czyli konieczność produkcji ciepła musi osiągnąć zakładaną wartość wskaźnika 80 MWht. Zatem w następną niedzielę, a później w każdą drugą niedzielę miesiąca ofiary będą przeznaczone na ogrzewanie świątyni.
  7. Obok Gościa Niedzielnego są wyłożone kartki na „wypominki” oraz na msze św. za zmarłych. Podobnie jak w latach ubiegłych, proszę zapisać wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do soboty), w którym chcemy, aby odczytane były imiona naszych zmarłych
  8. W sobotę za dwa tygodnie (23.10) planujemy grabienie liści na cmentarzu i przy kościele.