3 Niedziela zwykła

Trudna do wyobrażenia jest sytuacja, aby prawnik nigdy nie miał w rękach kodeksu prawnego, a lekarz nie znał podstaw anatomii.
Z kolei sporo ludzi uznaje za całkiem normalną sytuację, gdy ktoś nazywa siebie chrześcijaninem, a jednocześnie nigdy lub prawie nigdy – tak sam z siebie – nie przeczytał nawet jednego rozdziału Biblii?

Będziemy dziś powtarzali w refrenie psalmu: „Słowa Twe Panie są duchem i życiem”
I będziemy te słowa rozważali i modlili się,
żeby rzeczywiście Słowa zawarte w Piśmie św. były dla nas duchem i życiem.

  1. Dziś po mszy świętej o godz. 12.30 spotkanie dla bierzmowanych.
  2. Wszystkim Parafianom serdecznie dziękuję za spotkania w ramach wizyty duszpasterskiej. Dziękuję za składane na rzecz naszej parafii ofiary. Jeżeli gdzieś nie dotarłem, proszę o informację.
  3. W dniach 6-14 lutego odbędzie się w Olsztynie V Tydzień Małżeństwa. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej i plakatach.
  4. Zachęcam do lektury nowych numerów „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. W „Gościu Niedzielnym” m. in. o modlitwie psalmami. Znajdziemy praktyczne wskazówki jak się modlić tekstem Pisma Świętego.