Przemienienie Pańskie (6.08.2023)

Przemienienie Jezusa Chrystusa było jedynym wydarzeniem z czasu Jego ziemskiego życia, które pozwoliło najbliższym uczniom ujrzeć w sposób szczególny blask Jego Boskiej chwały. Przemienienie Pańskie napełnia nas nadzieją, że również my wszyscy zostaniemy kiedyś w pełni przemienieni, jeśli tylko wytrwamy przy naszym Panu, Jezusie Chrystusie.

  1. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca, msza święta o godz. 11.00 w intencji Ojczyzny.
  2. W tym tygodniu:
    • w środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki Europy;
    • w czwartek o 20.00 spotkanie wspólnoty męskiej;
    • w sobotę po mszy świętej modlitwa uwielbienia.
  3. Przypominamy, że organizujemy parafialny spływ kajakowy. Nastąpiła zmiana terminu. To już za dwa tygodnie, w sobotę 19 sierpnia. Start i meta w miejscowości Zalesie. Trasa (ok. 4 godz.) wiedzie przez jezioro Orzyc – rzeka Wipsówka – jezioro Pisz. Na zakończenie ognisko z kiełbaskami. Koszt: 40 zł/osobę. Karta dużej rodziny honorowana. Zapisy przyjmują Agnieszka i Piotra Miłaszewicze lub księża.