Spływ kajakowy – Pętla Zalesie: jez. Orzyc – kanał Orzyc – jez. Pisz – rzeka Pisa (19.08.2023)