29 Niedziela zwykła (17.10.2021)


Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. (Mk 10, 35-45)

 1. Dziś w ramach ogólnopolskiej akcji modlitewnej w intencji Polski, po mszy świętej o godz. 12.30 procesja różańcowa. Będziemy o wybaczenie grzechów profanacji, o chrześcijańską tożsamość i żywą wiarę dla nas i naszych rodzin oraz za rozpoczynający się Synod Biskupów. Zapraszamy!
 2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 3. Serdecznie dziękuję za złożone dziś ofiary na ogrzewanie świątyni. Dziękuję także za wszystkie wpłaty na konto parafii. Bóg zapłać!
 4. W najbliższą sobotę (23.10) planujemy jesienne prace porządkowe na cmentarzu i przy kościele. Wszystkich gorąco zapraszamy do pomocy przy grabieniu liści. Przydadzą się grabie. Kto posiada, proszę zabrać. Zaczynamy o godz. 9.00.
 5. W sobotni wieczór po mszy świętej spotkanie „Laboratorium wiary”. Czytamy i rozważamy Dzieje Apostolskie. (Dz 5). A obok Biblii, z racji na trwający Rok Rodziny, chcemy także zapoznać się przynajmniej z fragmentami „Amoris laetitia”– papieskiej adhortacji o miłości w rodzinie. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone do zabrania do domu książeczki (tzw. workbooki). Przydadzą się na sobotnie spotkanie, ale także w osobistej refleksji w domu.
 6. Polecamy nowe numery czasopism katolickich. W Gościu Niedzielnym m.in. o fenomenie oglądanego przez 50 mln. widzów serialu biblijnego „The Chosen”. W „Miłujcie się” także mnóstwo świetnych tekstów, m.in. rady św. o. Pio o tym jak się modlić, a także głębokie świadectwa nawrócenia.
 7. Obok Gościa Niedzielnego i przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki na „wypominki” oraz na msze św. za zmarłych. Podobnie jak w latach ubiegłych, proszę zapisać wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do soboty), w którym chcemy, aby odczytane były imiona naszych zmarłych.

28. Niedziela zwykła (10.10.2021)


Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”. (Mk 10, 17-30)

Czy to mi się opłaca? Pragmatyzm wkrada się także w nasze życie religijne. Rozważamy, co mi da ewentualna znajomość z Jezusem. Jakie korzyści będę miał z tego, że pozostanę wierny wartościom Ewangelii? Czy przypadkiem na tym więcej nie stracę, niż zyskam? Może lepiej trzymać Jezusa na dystans, bez szczególnie zażyłego z Nim związku. W wielu przypadkach znajomość z Nim mogłaby nawet zaszkodzić. Bohaterowie spotykający Jezusa w dzisiejszej Ewangelii borykają się z podobnymi problemami. Bogaty młodzieniec zwątpił, nie dał rady, zostawił Jezusa i Jego wymagania, odszedł zasmucony. Św. Piotr nieco zirytowany wylicza Mistrzowi, ile wyrzeczeń kosztuje Go bycie uczniem Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. I co z tego mamy? Czy było warto? A Pan Jezus tak,  jak kiedyś, tak i dziś spokojnie i z miłością zapewnia, że z Nim zyskamy stokroć więcej niż się spodziewamy.

 1. Dziś Dzień Papieski. W całej Polsce zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży z uboższych rodzin.
 2. Po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 3. Zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. W dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 4. W najbliższą sobotę w ramach XX. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w naszej świątyni o godz. 12.00 koncert w wykonaniu Chóru JUBILUS z Warszawy. Zapraszamy.
 5. następną niedzielę (17.10) w ramach ogólnopolskiej akcji modlitewnej w intencji Synodu Biskupów po mszy świętej o 12.30 procesja różańcowa.
 6. Serdecznie dziękuję za wszystkie wpłaty na konto parafii w ostatnim tygodniu (3.000). Jak już niektórzy z nas wiedzą otrzymaliśmy dwa rachunki za energię elektryczną z wyrównaniem za poprzedni sezon grzewczy na łączną kwotę ponad 9.000 zł. Dodać należy, że gdyby nie instalacja fotowoltaiczna rachunek przekroczyłby 30.000 zł. Po pierwszym roku korzystania z instalacji grzewczej już wiemy, że koszt ogrzewania kościoła wyniesie w całym sezonie wyniesie 20.000 zł. Z uwagi na fakt, że inwestycja była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej obowiązuje nas 5 letni okres trwałości, czyli konieczność produkcji ciepła musi osiągnąć zakładaną wartość wskaźnika 80 MWht. Zatem w następną niedzielę, a później w każdą drugą niedzielę miesiąca ofiary będą przeznaczone na ogrzewanie świątyni.
 7. Obok Gościa Niedzielnego są wyłożone kartki na „wypominki” oraz na msze św. za zmarłych. Podobnie jak w latach ubiegłych, proszę zapisać wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do soboty), w którym chcemy, aby odczytane były imiona naszych zmarłych
 8. W sobotę za dwa tygodnie (23.10) planujemy grabienie liści na cmentarzu i przy kościele.

27. niedziela zwykła (3.10.2021)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 2-16)

 1. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30. Dzieci i całe rodziny zapraszamy w piątki.
 2. W liturgii tego tygodnia wspominamy:
  • w poniedziałek (4.10) – św. Franciszka z Asyżu
  • we wtorek (5.10) – św. Faustynę Kowalskiej;
  • w czwartek (7.10) – MB. Różańcową oraz I czwartek miesiąca
 3. W najbliższą sobotę po mszy świętej o godz. 18.00 film o kard. Stefanie Wyszyńskim, pt.:  „Prymas. Trzy dni z tysiąca”.
 4. W następną niedzielę (10.10) w ramach Dnia Papieskiego tradycyjna zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli fundusz stypendialny dla młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.
 5. Także w przyszłą niedzielę po mszy świętej o 12.30 pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 6. Polecamy „Gościa Niedzielnego”, w którym między innymi piękne świadectwa na temat osobistego doświadczenia mocy modlitwy różańcowej i wiele innych ciekawych informacji z życia Kościoła na świecie, w Polsce i na Warmii.

26. Niedziela zwykła (26.09.2021)

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

 1. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam, Drodzy Parafianie, za przygotowanie dożynkowych i odpustowych uroczystości, za wspaniałe wieńce i kosze dożynkowe, za upieczone ciasta, przygotowanie grilla i wszystkie wspaniałe dary. Dziękuję Straży Pożarnej, a także dzielnej ekipie, którą przez całą niedzielę obsługiwała stoiska z ciastami i kiełbaskami. Dziękuję też za wszystkie ofiary złożone podczas kiermaszu na kwiaty i ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy prawie 1.600 zł.
 2. Wczoraj w duchu dziękczynienia za beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego nawiedziliśmy sanktuarium Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym. Dziękuję za ten dobry czas wspólnej modlitwy i refleksji.
 3. Dziś po mszy świętej o 12.30 spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 4. W najbliższy piątek (1.10) o godz. 4.00 wyruszamy z pielgrzymką autokarową do Krakowa. Prosimy (kto tego nie uczynił) o wpłaty i podanie numeru PESEL (ubezpieczenie). Na wyjazd wraz ze smartfonem zabierzmy słuchawki. Przydadzą się przy zwiedzaniu muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Z uwagi na pielgrzymkę w piątek msza święta o godz. 16.30. W sobotę, jak zawsze o 18.00. Wspólne nabożeństwa różańcowe rozpoczniemy w poniedziałek. Dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę – o 8.30.
 6. Polecam „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Zabierajmy i rozważajmy też słowo Boże. Z wiarą, że to co wylosujemy, może być rzeczywiście Słowem Boga, która do nas kieruje.