6. Niedziela zwykła


Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1,40-45)

OGŁOSZENIA:
1. Gorące podziękowania dla Pana Stefana Reddiga i jego firmy Red-Max za pomoc w odśnieżaniu parkingów przy kościele.

2. Dziś po mszy świętej o godz. 12.30 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.

3. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18.00. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
– Droga Krzyżowa – w piątki o 17.30.
– Gorzkie Żale – w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00;

4. Od najbliższej soboty wznawiamy spotkania Laboratorium wiary. Rozpoczynamy cykl rozważań nt. Pisma Świętego. Temat pierwszego spotkania: „Traktat o stworzeniu”. Sobota po mszy świętej o godz. 18.00.

5. Od ponad roku Laboratorium wiary funkcjonuje także w wymiarze wirtualnym na platformie Whatsapp (to rozważania do codziennych Ewangelii, wartościowe materiały, wymiana myśli). W tej  chwili mamy 113 członków, ale zapraszamy kolejnych chętnych. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację i wysłać smsa do mnie lub ks. Radka z informacją, że już możemy dołączyć nowego członka. Numery do nas na stronie internetowej parafii: www.parafiaklebark.pl.

6. Gorąco polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego”, w którym kilka ciekawych propozycji o tym, jak dobrze przeżyć Wielki Post.

5. Niedziela zwykła (rok B)


Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
(Mk 1,29-39)

OGŁOSZENIA:

  1. Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy w ostatnią środę pomogli w rozbieraniu choinek, żłóbka i sprzątaniu naszej świątyni.
  2. Dziś po mszy świętej o godz. 12.30 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Za tydzień (14.02) po mszy świętej o 12.30 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania
  3. W czwartek (11.02) wspomnienie NMP z Lourdes i Dzień Chorego. Na mszy św. o godz. 18.00 osoby chore, w podeszłym wieku będą mogły przyjąć sakrament namaszczenia chorych.
  4. Dziś rozpoczyna się Tydzień Małżeństwa, który potrwa do kolejnej niedzieli. Szczegółowy program jest zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii. W tym roku z uwagi na sytuację, większość wydarzeń odbywa się w formie online, dlatego nie jesteśmy ograniczeni ilością osób uczestniczących w kolejnych propozycjach. Zachęcam do udziału.
  5. W Katolickim Zespole Edukacyjnym św. Rodziny rozpoczął się nabór na rok szkolny 2021/2022 do: Katolickiej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola św. Rodziny oraz do Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego przy Parafii NSPJ w Olsztynie. Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, która chciałaby uczyć się i wzrastać w przyjaznym środowisku promującym wartości katolickie.

Pogrzeb śp. Kazimierza Zapały

W poniedziałek żegnamy śp. Kazimierza Zapałę.
Panie Kazimierzu dziękujemy:
– za świadectwo wiary mimo wielkich życiowych prób,
– za przykład pięknej miłości do żony i dzieci,
– za wzór pracowitości i życzliwości,
– oraz za wiele dobra, które uczyniłeś dla parafii

i całej naszej społeczności.

Dla mnie osobiście byłeś wielkim wsparciem.
To nie jest prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Dziękuję za wszystko!
ks. Wojsław

4. Niedziela zwykła

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1,21-28)

OGŁOSZENIA:
1. Jutro uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Zapały. O godz. 12.00 różaniec w kościele, a następnie o 12.30 msza święta. Serdecznie zapraszam wszystkich do modlitwy dziękczynnej za dar życia Pana Kazimierza, o dar nieba oraz o siły i umocnienie w chrześcijańskiej nadziei dla jego najbliższych. Jutro nie będzie mszy o godz. 18.00

2. W liturgii tego tygodnia
– we wtorek (2.02) – święto Ofiarowania Pańskiego. Przynosimy do świątyni gromnice. To także święto patronalne wszystkich osób konsekrowanych, które w tym dniu wspieramy modlitwą i naszymi ofiarami. W tym dniu zakończenie 40-dniowej modlitwy „Nazaret moim domem: Wspólnie odmówimy akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu.

– w środę (3.02) – wspomnienie św. Błażeja, patrona chorych na gardło. Po mszy świętej specjalne błogosławieństwo.
– w piątek (5.02) św. Agaty, patronki kominiarzy, wspomożycielki w czasie pożarów. Na mszy św. poświęcenie chleba św. Agaty.
– W tym tygodniu przypada I-szy czwartek, piątek i I-sza sobota miesiąca. W te dni wystawienie Najświętszym Sakramentu od godz. 17.30.

Msze święte w tygodniu w kaplicy seminaryjnej.

3. Nasi klerycy rozpoczynają dziś tygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne w ośrodku rekolekcyjnym w Dobrym Mieście. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

4. W środę o 9.00 rozbieranie choinek, żłóbka i sprzątanie naszej świątyni. Kto może, zapraszamy do pomocy.

5. W następną niedzielę (7.02) po mszy świętej spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Olsztynie Tydzień Małżeństwa. W kościele akademickim w Kortowie msza św. pod przewodnictwem ks. Abpa Józefa Górzyńskiego, homilię wygłosi ks. Marek Dziewiecki. Szczegółowy program całego tygodnia na naszej stronie internetowej.

7. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego